: امروز : یکشنبه ، 26 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG, IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG, IgM)

 

نام آزمایش: B2 Glycoprotein I Ab (IgG, IgM)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

Negative <12
Borderline 12-18
Positive >18

واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط