: امروز : چهارشنبه ، 25 تیر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

  

نام آزمایش: Acetylcholine Receptor Ab
روش: ELISA
 محدوده مرجع:
Negative <0.4
Borderline 0.4 - 0.5
Positive >=0.5
واحد:

nmol/L 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط