: امروز : جمعه ، 09 اسفند 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

 

نام آزمایش: IGF-1

روش: ELISA

واحد: ng/ml

محدوده مرجع :
 

آقایان
 

بازه سنی : از 1 روز تا 5 سال

14 - 154

بازه سنی : از 6 سال تا 8 سال

45 - 213

بازه سنی : از 9 سال تا 11 سال

53 - 453

بازه سنی : از 12 سال تا 15 سال

103 - 753

بازه سنی : از 16 سال تا 20 سال

99 - 655

بازه سنی : از 21 سال تا 25 سال

115 - 304

بازه سنی : از 26 سال تا 39 سال

87 - 415

بازه سنی : از 40 سال تا 54 سال

69 - 343

بازه سنی : از 55 سال تا 150 سال

33 - 232


بانوان

بازه سنی : از 1 روز تا 5 سال

21 - 262

بازه سنی : از 6 سال تا 8 سال

89 - 485

بازه سنی : از 9 سال تا 11 سال

99 - 708

بازه سنی : از 12 سال تا 15 سال

100 - 744

بازه سنی : از 16 سال تا 20 سال

73 - 522

بازه سنی : از 21 سال تا 25 سال

83 - 511

بازه سنی : از 26 سال تا 39 سال

101 - 267

بازه سنی : از 40 سال تا 54 سال

60 - 271

بازه سنی : از 55 سال تا 150 سال

69 - 189

 

    میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط