: امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٦

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

  

نام آزمایش: Chlamydia M
روش: Elisa
 محدوده مرجع: < 9   :  Negative
9-11  : Borderline
>11  : Positive
واحد: Index   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط