: امروز : چهارشنبه ، 02 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

  

نام آزمایش: Calprotectin
روش: ELISA
 محدوده مرجع:
Normal value : 5-50
Positive value : >50
Median value in patients with symptomatic colorectal cancers : 350
Avtive symptomatic inflammatory bowel disease : 200-40000
واحد: mg/kg

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط