: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

هزینه آزمایش های ارسالی به شرکت Bioscientia آلمان

همکارمحترم، تا اطلاع ثانوی آزمایشهای ارسالی به آلمان Bioscientia ، پذیرش نمی‌شود.


Price(rials)

Test Namse

 

Price(rials)

Test Namse

 

4250000

Tin

22

5420000

VIP

1

2060000

HVA

23

6820000

ADH

2

1520000

Pyruvate Kinase

24

2840000

L.P Ag

3

4400000

Vit K

25

3080000

Crpt . Ag

4

3780000

glucagone

26

2450000

B galactosidase

5

2370000

U.D.Aminolevulinic

27

4010000

Tryptase

6

7130000

Sphyngomyelinase

28

4170000

Lysosyme

7

4320000

NMDAreceptor abs 

29

5100000

Anti MBP

8

7520000

Neopterin

30

5420000

MMA

9

3080000

C2

31

1360000

Anti Hyaluronidase

10

3390000

Aluminium

32

3080000

Vit B1

11

3930000

5-Nucletidase

33

3310000

Vit B2

12

3620000MST

Anti Thymus Ab

34

4320000

Vit B6

13

3930000

Arsenic U.24 hrs

35

3930000

Manganese

14

3860000

Vit B8 (Biotin)

36

3930000

Arsenic

15

2690000

Homogenisic acid

37

3930000

Thalium

16

 

 

4710000

P. 14-3-3

17

2000000

Anti DNaseB

18

2450000

A glucosidase

19

2300000

U.Porphobilinogen

20

3080000

Galact.1PUT

21

آزمایش هایی که به کمپانی Bioscientia آلمان ارسال می شود شامل تخفیف نمی باشد.