: امروز : شنبه ، 10 خرداد 1399 ساعت

اطلاعيه درباره ACTH 


 تهیه نمونه پلاسما (EDTA) برای انجام آزمایش ACTH باید تمام مراحل در سرما انجام شود. بدین ترتیب که : سرنگ خونگیری سرد باشد، لوله انتقال نمونه سرد باشد و کنار یخ جابجا شود تا سانتریفوژ انجام شود. سانتریفوژ باید یخچالدار باشد و در عرض 2 ساعت پس از سانتریفوژ آزمایش شود.در این دو ساعت نیز نمونه باید در یخچال نگهداری شود. در صورتیکه قرار است دیرتر از 2 ساعت آزمایش شود، باید سریعا منجمد شود و در حال انجماد به آزمایشگاه نور منتقل شود. بنابراین در طول مسیر انتقال نمونه نباید از انجماد خارج گردد. در ضمن، پس از انجام آزمایش ، نمونه قابل نگهداری و انجماد مجدد نمی‌باشد.

بدین ترتیب در صورتیکه اجرای شرایط فوق برای جنابعالی مقدور نباشد، ارسال نمونه ACTH نامناسب بوده و آزمایشگاه نور از پذیرش چنین نمونه ای معذور می باشد.

برای آزمایشهای Protein C,S ، نمونه پلاسما (سیتراته) تا 4 ساعت در حرارت اتاق قابل نگهداری است که باید بلافاصله پس از جداسازی آزمایش انجام شده و یا اینکه پس از تهیه سریعا منجمد شود و در حال انجماد به آزمایشگاه نور منتقل شود. بنابراین در صورتیکه به امکانات جابجایی نمونه بصورت منجمد (مانندیخ خشک) دسترسی نداشته باشید و نمونه بصورت غیر منجمد به آزمایشگاه ارسال شود، آزمایشگاه نور از پذیرش این نمونه معذور است.

البته اگر نمونه پلاسما از زمان تهیه تا رسیدن به آزمایشگاه نور، حداکثر 4 ساعت طول بکشد ، می‌توان آن را در دمای 25-20 درجه سانتی‌گراد به آزمایشگاه نور ارسال کرد.