: امروز : پنج شنبه ، 22 آذر 1397 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

 

نام آزمایش: HIV Ab

روش: CLIA

واحد: Index

 محدوده مرجع: 

Negative

Pasitive

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط