: امروز : یکشنبه ، 28 مهر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش  IgA

 

نام آزمایش: IgA

روش: Turbidometric

واحد:  mg/dl

 محدوده مرجع:

بازه سنی : از 1 روز تا 12 ماه

0 - 83

بازه سنی : از 13 ماه تا 3 سال

20 - 100

بازه سنی : از 4 سال تا 6 سال

27 - 195

بازه سنی : از 7 سال تا 9 سال

34 - 305

بازه سنی : از 10 سال تا 11 سال

53 - 204

بازه سنی : از 12 سال تا 13 سال

58 - 358

بازه سنی : از 14 سال تا 15 سال

47 - 249

بازه سنی : از 16 سال تا 19 سال

61 - 348

بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال

84 - 499
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط