: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Micro Albumin (24 hrs)

  

نام آزمایش: Urine Micro Albumin ( 24 hrs )
روش: Imm.Turb
 محدوده مرجع: Normal    :  < 30
واحد: mg/24h   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط