: امروز : شنبه ، 10 اسفند 1398 ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

  

نام آزمایش: ACTH
روش: ECLIA
محدوده مرجع: 7.2-63.3
واحد: pg/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط