: امروز : پنج شنبه ، 02 بهمن 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alkaline phosphatase

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alkaline phosphatase

 

  

نام آزمایش: Alk
روش: photometric
 محدوده مرجع: Up to 15 yrs : 180 - 1200
Adults : 64 - 306
واحد: U/L   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط