: امروز : چهارشنبه ، 02 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

 

  

نام آزمایش: TSH
روش: ECLIA
 محدوده مرجع: 0-6 day : 0.70-15.2
>6-<3 m : 0.72-11.0
>3m-<12m : 0.73-8.35
>1y-<=6y: 0.70-5.97
>6y-<11y : 0.60-4.84
>11y-<20 y : 0.51-4.30
Adult : 0.3-4.3
55 - 87 Y : 0.5 - 8.9
واحد: mIu/ml   میانگین نظرات : 4 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط