: امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor ( VWF )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VWF

  

نام آزمایش: VWF
روش: Latex Agglutination
 محدوده مرجع: 50-160
واحد: %   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط