: امروز : یکشنبه ، 26 مرداد 1399 ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Borrelia Burgdorferi Ab (IgM,IgG) (Lyme-M,G)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Borrelia Burgdorferi Ab (IgM,IgG)

  

نام آزمایش: Borrelia Burgdorferi Ab (IgM,IgG)
نام اختصاری: Lyme-M,G
روش: IFA
 محدوده مرجع:
Up to 1/10
واحد: titer

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط