: امروز : یکشنبه ، 28 مهر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone 

 

نام آزمایش:   Testosterone

روش:           CLIA

واحد:          ng/dl

محدوده مرجع:
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط