: امروز : شنبه ، 04 خرداد 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

بهمن
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

  

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

نام آزمایش:  HBsAg
روش: ECLIA
 محدوده مرجع:

Positive

Negative

واحد: Index   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط