: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

  

نام آزمایش: Chlamydia M
روش: Elisa
 محدوده مرجع: Negative          < 0.8
Borderline     >=0.8 to < 1.1
Positive            >= 1.1
واحد: Ratio   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط