: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thrombin Time

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thrombin Time

  

نام آزمایش: Thrombin Time
روش: Clotting
 محدوده مرجع: 14-20
واحد: Sec.

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط