: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

 

نام آزمایش: HIV Ab

روش: ECLIA

 محدوده مرجع: 

Negative

Pasitive
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط