: امروز : شنبه ، 04 خرداد 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

  

نام آزمایش: BhCG-2
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

: آقایان

Up to 2.5

واحد: mIu/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط