: امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1397 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

 

  

نام آزمایش: Pro BNP(NT)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Up to 75 years :  Up to 110
    years> 75   :  Up to 589
واحد: pg/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط