: امروز : یکشنبه ، 27 آبان 1397 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

 

نام آزمایش:  PAPP-A

روش:  CLIA

واحد:  mIu/ml

محدوده مرجع:

13w 12w 11w 10w Gestational Week
4.2 3.0 2.0 1.2 Median

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط