: امروز : چهارشنبه ، 25 تیر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

  

نام آزمایش: HBs Ag
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Negative   < 1.0
Positive     > 1.0
واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط