: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

  

نام آزمایش: TPO Ab
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

 

Up to 5.61
  
واحد: IU/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط