: امروز : جمعه ، 17 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP-Q , CRP

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP 

  

نام آزمایش: CRP , CRP (quantitative)
روش: Turbidimetry
محدوده مرجع:  Up to 6
واحد: mg/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط