: امروز : دوشنبه ، 07 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

  

نام آزمایش: Islet cell Ab
روش: ELISA
محدوده مرجع: Negative        <= 0.7
Borderline     0.7 - 1.0
Positive          >= 1.0
واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط