: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

  

نام آزمایش: Vitamin  B12
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

193-982

واحد: pg/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط