: امروز : یکشنبه ، 28 مهر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

  

نام آزمایش: BhCG
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Female : Up to 5.3
> 30 : Indicates for pregnancy

Male : Up to 2.5
واحد: mIu/ml
Pregnancy
Concentration (95%) Gestational age
16 - 156 1.3-2
101 - 4870 2 - 3
1110 - 31500 3 - 4
2560 - 82300 4 - 5
23100 - 151000 5 - 6
27300 - 233000 6 - 7
20900 - 291000 7 - 11
6140 - 103000 11 - 16
4720 - 80100 16 - 21
2700 - 78100 21 - 39

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط