: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

  

نام آزمایش: Ammonia
روش: Enzymatic
 محدوده مرجع: Newborn : < 110
2 weeks : < 95
Child : < 60
Adult (Females) : 11-51
Adult (Males) : 16-60
واحد: micmol/L

 
   میانگین نظرات : 4 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط