: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

 

 

نام آزمایش: B2 Microglobulin
روش: CLIA
 محدوده مرجع: 0-<3 m F: 1.9-5.8
0-<3 m M: 1.9-4.7
3m-<2 Y : 1.3-4.5
2 - <19 Y : 1.2-2.3
Adults :
Serum : 0.9-2.0

Urine : Up to 0.3
CSF : Up to 2.4
واحد: mg/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط