: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

 

  

نام آزمایش: Triiodothyronine (T3)
روش: ELISA
 محدوده مرجع:
 
4d-<1 y : 0.85-2.34
1-<12 y : 1.13-1.9
12-<15 y : 1.0-1.76
15-<17 y : 0.94-1.56
17-<19 y : 0.9-1.7
Adults : 0.8 - 2.15
50-90 y : 0.5-1.8
 
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط