: امروز : شنبه ، 04 خرداد 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش PTH 

  

نام آزمایش: PTH
روش: CLIA
 محدوده مرجع: 12-65
واحد: pg/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط