: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

 

نام آزمایش: H.pylori (IgM)
روش: Elisa
 محدوده مرجع: Up to 65
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط