: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

  

نام آزمایش: HBs Ab 
روش: ELISA
 محدوده مرجع:

10 >  : Negative

 10<  :  Positive(protective)

واحد: mIu/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط