: امروز : شنبه ، 04 خرداد 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Inhibin A

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش  Inhibin A

 

نام آزمایش: Inhibin A

روش: Elisa

واحد:  pg/mL

 محدوده مرجع:

آقایان
 
2.3 - 6.5 3 - 10 :
1.0 - 10.3 11-24 :
2.0 - 5.5 25-40 :
2.1 - 8.1 41-60 :
1.0 - 6.8 61-77 :

 

بانوان

Early follicular phase : 5.3 - 22.2
Mid follicular phase : 5.3 - 72.1
Late follicular phase : 22-115
Mid cycle : 90-151
Early Luteal : 29-209
Mid Luteal : 9-213
Late Luteal : 5.9-26
Post menopausal (54 - 74 Y ) : Up to 5.24
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط