: امروز : سه شنبه ، 06 فروردین 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

  

نام آزمایش: Vitamin D ( 25 OH )
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Deficient     :   < 10
Insufficient  :   10 - 29
Sufficient    :   30 - 100
Potential Intoxication  :  > 100
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 2 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط