: امروز : شنبه ، 09 مرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

  

نام آزمایش: Anti SSB
روش: Elisa
محدوده مرجع: Normal       < 12
Equivocal    12 - 18
Positive       > 18
واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 1 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط