: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

اطلاعیه درباره لوپوس آنتی کواگولانت


به اطلاع می‌رساند، آزمایشگاه نور برای انجام آزمایش لوپوس آنتی کواگولانت ، هم اکنون از روش غربالگری استاندارد و توصیه شدۀ کارخانۀ Stago استفاده می‌کند. این روش به ترتیب زیر اجرا می‌گردد:
1- تعیین زمان انعقاد پلاسما با PTT–LA (Lupus anti coagulant)
2- تعیین زمان انعقاد پلاسما با سم مار راسل DRVV test

  • شرایط تهیه و ارسال نمونه :

1- پلاسمای تهیه شده از خون 9 حجم + 1 حجم ضد انعقاد تری سدیم سیترات (3/2 %)
2- پلاسما باید عاری از پلاکت باشد، بدین جهت ابتدا خون را به مدت 15 دقیقه در دور 2000 – 2500 rpm سانتریفوژ کنید، سپس پلاسما را جدا کرده و مجدداً به همان طریق سانتریفوژ کنید و در نهایت پلاسما را جدا کنید.
3- پلاسمای جدا شده حداکثر ظرف مدت 2 ساعت در دمای 8 - 2 درجه سانتی‌گراد به آزمایشگاه نور ارسال گردد و یا بلافاصله در20- درجه سانتی‌گراد فریز شده و به صورت فریز به آزمایشگاه نور ارسال گردد.
4- حجم پلاسمای ارسالی حداقل 600 میکرولیتر باشد.

  • تفسیر جواب آزمایش :

در صورتی که جواب هر دو تست، یعنی (PTT – LA & DRVV) در محدوده نرمال باشد، تست منفی است.
اگر هر دو و یا یکی از تست‌ها از محدوده تعریف شده بالاتر باشند ، تست مثبت می‌باشد.
هر کدام از تست‌ها که مثبت شوند، نیاز به آزمایش تأئیدی خواهند داشت.