: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

اطلاعیه در مورد آزمایش HLA


همان‌‎گونه که مطلع هستید آزمایش HLA (HLA B27 , B5 , B51) در این آزمایشگاه به روش PCR انجام می‌گردد.

نمونه مناسب برای انجام این آزمایش ml  5 خون روی ضد انعقاد EDTA می‌باشد ؛ و جهت نقل و انتقال در اولین فرصت در دمای 2-8 درجه سانتی‌گراد اقدام گردد.

با توجه به اینکه نمونه‌ای که روی هپارین گرفته شود اثر بازدارندگی در PCR داشته و منجر به تکرار آزمایش می‌گردد؛ و هزینه اضافی برای آزمایشگاه ارسال کننده در برخواهد داشت.