: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

اطلاعیه درباره حجم نمونه های ارسالی


برای دستیابی به اینکه جواب بیمار در کمترین زمان ممکن و به درستی انجام شود لازم است علاوه بر رعایت تمام شرایط نمونه گیری و ارسال نمونه ، به حجم نمونه‌‌های ارسالی از سوی شما توجه کافی به عمل آید. به‌عنوان  مثال ، حجم نمونه‌های  بخش الکتروفورز به شرح زیراعلام می‌گردد. بدیهی است جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر از مقدار حجم نمونه‌های سایر آزمایش‌ها می‌بایست به دفترچه الفبائی نوع نمونه ، شرایط و نحوه ارسال  نمونه‌ها  مراجعه گردد.

حجم نمونه های بخش الکتروفورز

حداقل حجم نمونه در شرایط ارسال و بسته بندی مناسب

نام آزمایش

ردیف

4 میلی لیتر

Hb  الکتروفورز

1

1 میلی لیتر

الکتروفورز پروتئین‌های سرم

2

10 میلی لیتر ، ادرار رندوم یا 24 ساعته

الکتروفورز پروتئین‌های ادرار

3

1 میلی لیتر

ایمونوالکتروفورز پروتئین‌های سرم

4

10 میلی لیتر از ادرار 24 ساعته

ایمونوالکتروفورز پروتئین‌های ادرار

5

1 میلی لیتر

الکتروفورز پروتئین‌های مایع نخاع و سایر مایعات بدن

6

مایع نخاع و سرم هر کدام 1 میلی لیتر

الکتروفورز (IEF) با روش  OCB   و سرم از نظر CSF

7

1 میلی لیتر

الکتروفورز لیپو پروتئین‌های سرم

8