: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

نحوه نگارش و تنظیم برگه درخواست آزمایش


همکار گرامی:    

برای داشتن یک همکاری مستمر با کمترین مشکلات، پذیرش صحیح بیمار شما نقش به‌سزائی دارد. و همکاری آزمایشگاه ارسال‌ کننده، نقش تعیین کننده‌ای در این امر دارد. که نتیجه آن پذیرش صحیح بیمار، انجام صحیح آزمایش و جوابدهی به‌موقع را تضمین می‌کند. بنابراین برآن شدیم تا درمورد نحوه نگارش صحیح برگه درخواست و مواردی که تکمیل آن الزامی می‌باشد ، توضیحاتی را ارائه دهیم.
تصویر برگه درخواست آزمایش را در پایین صفحه مشاهده می‌کنید، که در دو نسخه سفید و سبز می‌باشد.لطفاً نسخه سفید را جهت ارسال به آزمایشگاه نور و نسخه سبز را به‌عنوان بایگانی و سند آزمایشگاه ارسال کننده تکمیل فرمائید.
 
1- تاریخ: تاریخ ارسال نمونه‌ها را در این قسمت قید کنید.
2- صفحه: اگر تعداد نمونه‌های ارسالی شما زیاد می‌باشد و از چند صفحه استفاده می‌کنید،شماره صفحه‌ها را وارد کنید.
3- نام آزمایشگاه ارسال کننده: نام آزمایشگاه خود را همراه نام شهرخود (به‌علت تعدد نام‌های مشابه)  بنویسید (مانند: نور تهران).
4- نحوه ارسال: مشخص کنید نمونه‌ها از چه طريقي ارسال میگردد.
5- متصدی ارسال : نام ارسال‌ کننده نمونه‌ها در این قسمت قید شود تا درصورت بروز مشکل، زمان تماس مشکلات سریع رفع گردد.
6- نام بیمار: نام و نام خانوادگی بیمار کامل و خوانا نوشته شود.
7- شماره ارسالی: شماره پذیرش بیمار خود را حتماً در این قسمت وارد کنید تا پیگیری روند کار بیمار ساده‌تر و سریعتر انجام گردد.
8- جنسیت: تفسیر برخی آزمایش‌ها با جنسیت مرتبط است، بنابراین حتماً جنسیت بیمار را ذکر کنید.
9- سن: برای تفسیراغلب آزمایش‌ها سن بیمار نیاز است. لذا سن دقیق بیماررا حتماً بنویسید.
10- آزمایش‌های درخواستی: بطور کامل و خوانا نام آزمایش مورد نظر را بنویسید. اگر آزمایش مورد نظر برای مثال نوع IgG و IgM دارد.  حتماً  قید شود. اگرآزمایش بر روی نمونه‌های متفاوت قابل انجام است، نوع نمونه را قید کنید. مثلاً پروتئین الکتروفورز ادرار
11- نوع نمونه: نوع نمونه‌های ارسال شده (PE-PC-PH-S-WB(H)-WB(C)-WB(E)و...) برای هربیمار را بنویسید. اگر براي بيماري بيشتر از يك نمونه ارسال كرده‌ايد، تعداد را نيز قيد كنيد.
12- توضیحات و شرح: اگر بیمار سابقه خاصی دارد و نيزدر مورد آزمايش‌هايي كه با نمونه ادرار 24ساعته انجام مي‌شود، حجم نمونه و نام ماده نگهدارنده را حتماً قيد كنيد.
13- شماره ارجاع : بعد از پذیرش بیمار در آزمایشگاه نور شماره پذیرش در این قسمت نوشته می‌شود. لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید.
14- توضيحات : تعداد كل نمونه‌هائي كه ارسال نموده‌ايد را حتماً براي پيگيري بهترو رفع مشكلات متداول  يادداشت كنيد. (مانند 13لوله سرم و 4ظرف ادرار و 2لوله خون ويا در كل 19 مورد نمونه ارسال گرديد.)
15- رعايت زنجيره سرد و بسته‌بندي: انتخاب اين گزينه يعني نمونه‌ها در شرايط مورد نظر دفترچه راهنماي ارسال نمونه ارسال گرديده.
16- كامل بودن اطلاعات: علامت زدن اين گزينه در واقع امضاء شما جهت تأئيد بر كامل بودن اطلاعات  و مسئوليت پاسخگوئي و پيگيري‌هاي لازم درباره تمامي اطلاعات فوق را در بر دارد.

    آزمایش‌های داروئی، سلامت جنین، سم شناسی، فلزات سنگین، Chromosome Translocation ،HLA Typing، نیاز به برخی اطلاعات و سوابق بیمار دارد. لطفاً فرم مخصوص به هر کدام از آزمایش‌ها به دقت تکمیل و به فرم درخواست الصاق گردد. بدیهی است تکمیل و ارسال این فرم‌ها (خصوصاً فرم آزمایش‌های داروئی و سلامت جنین) در تسریع انجام آزمایش و نتیجه و جوابدهی صحیح و به موقع آن تأثیر شایانی دارد.
     زمان نمونه گيري در جواب برخي آزمايش‌ها اهميت دارد لذا حتماً قيد كنيد. مانند زمان نمونه گيري آزمايش‌هاي CD ماركرها، HLA ،Chromosome Translocation حتماً قيد كنيد.
    پس از تکمیل و کنترل فرم درخواست برای رعایت بهداشت، فرم درخواست را همراه فرم‌های مورد نیاز دیگر درون محافظ قراردهید و همراه نمونه‌ها، با رعایت زنجیره سرد ارسال کنید.    

 

برگه سفید برگه سبز

PE : پلاسمای EDTA

PH : پلاسمای هپارینه

PC : پلاسمای سیتراته

WB(E) : خون تام روی EDTA

WB(C) : خون تام روی سیتراته

WB(H) : خون تام روی هپارینه

S : سرم

بديهي است در صورت عدم درج صحيح اطلاعات لازم، جواب آزمايش بيمارشما با تاخیر خواهد بود.